Wdrażanie i utrzymanie usług Active Directory (ONLINE)

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurację usług domenowych Active Directory (AD DS). Dodatkowo ten kurs uczy wdrażania innych ról serwera Active Directory, takich jak usługi Active Directory Federation Services (AD FS) i usługi certyfikatów Active Directory (AD CS).

CEL

Szkolenie skierowane do administratorów oraz specjalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie i konfigurację usług domenowych Active Directory (AD DS). Dodatkowo ten kurs uczy wdrażania innych ról serwera Active Directory, takich jak usługi Active Directory Federation Services (AD FS) i usługi certyfikatów Active Directory (AD CS).

FORMA

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnego wykładu, połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi wykonywanymi zdalnie. W ramach prowadzonych zajęć zapewniamy również kontakt z trenerem do 7 dni po szkoleniu.

PROWADZĄCY

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure).

WYMAGANIA

Wiedza i doświadczenie w pracy w środowisku korporacyjnym Windows Server, doświadczenie w pracy z infrastrukturą sieciową, w tym adresowanie IP, DNS i DHCP. Doświadczenie w pracy z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 7 lub Windows 10. Znajomość podstaw Windows PowerShell. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Program szkolenia

 
 1. Architektura i najważniejsze pojęcia usługi AD DS;
 2. Integracja usług DNS Server i AD DS;
 3. Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny w oparciu o Windows Server 2019;
 4. Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych;
 5. Automatyzacja administracji AD DS przy użyciu poleceń PowerShell;
 6. Wdrażanie AD DS w środowiskach wielu domen;
 7. Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją;
 8. Migracja usług AD DS z poprzednich wersji Windows Server;
 9. Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO);
 10. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy;
 11. Zabezpieczanie infrastruktury w systemie Windows Server 2019 przy użyciu obiektów zasad grupy;
 12. Implementacja i wdrażanie hierarchii Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS;
 13. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami;
 14. Implementacja i wdrażanie usług federacji AD FS;
 15. Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS.

KOSZT

2.000  netto

CZAS

4 dni
w godzinach 9:00 - 16:00

MATERIAŁY

 Formularz zgłoszeniowy
 Konspekt szkolenia
Oświadczenie – zwolnienie z VAT
Regulamin szkoleń

WIĘCEJ INFORMACJI

Malgorzata Waliszewska
Tel.: +48 728 540 162
szkolenia@softinet.com.pl

NAJBLIŻSZE TERMINY

Sprawdź najbliższe szkolenia

Powiązane szkolenia

ABC inspekcji SSL (ONLINE) Koszt 700 /os | Czas: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 16:00
Administracja urządzeniami FortiGate z wykorzystaniem FortiManagera (ONLINE) Koszt 900 /os | Czas: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 16:00
Administracja urządzeniem FortiAnalyzer (ONLINE) Koszt 900 /os | Czas: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 16:00
Administracja Windows Server 2019 (ONLINE) Koszt 2.000 /os | Czas: 4 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
FORTIGATE – kompleksowe bezpieczeństwo sieci komputerowej (ONLINE) Koszt 2.000 /os | Czas: 3 dni, w godzinach 9:00 - 17:00
FortiGate - Quick Start Guide (ONLINE) Koszt 700 /os | Czas: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 16:00
FortiGate troubleshooting - rozwiązywanie problemów (ONLINE) Koszt 700 /os | Czas: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 16:00
FORTIGATE – zaawansowana konfiguracja urządzenia (ONLINE) Koszt 2.400 /os | Czas: 3 dni, w godzinach 9:00 - 17:00
FORTIMAIL – kompleksowe bezpieczeństwo poczty elektronicznej (ONLINE) Koszt 1.800 /os | Czas: 2 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
FortiSIEM – Monitorowanie infrastruktury IT (ONLINE) Koszt 3.500 /os | Czas: 3 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
Wdrażanie i administracja Microsoft Exchange Server 2016 (ONLINE) Koszt 2.000 /os | Czas: 4 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
Zdalne połączenia VPN (ONLINE) Koszt 700 /os | Czas: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 16:00