Administracja Windows Server 2016

Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT pracujących w systemach Windows Server 2008 lub Windows Server 2012, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do zarządzania i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows Server 2016.

CEL

Szkolenie skierowane jest do administratorów oraz specjalistów IT pracujących w systemach Windows Server 2008 lub Windows Server 2012, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do zarządzania i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows Server 2016.

FORMA

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. W ramach szkolenia zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

PROWADZĄCY

Szkolenie prowadzone będzie przez certyfikowanego trenera Microsoft: MCT (Microsoft Certified Trainer); MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure).

WYMAGANIA

Dobra znajomość podstaw sieci TCP/IP, doświadczenie z zakresu wspierania lub konfiguracji klientów Windows. Minimum roczne doświadczenie w pracy w systemach Microsoft Windows Server 2008 lub/i Windows Server 2012. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.

Program szkolenia

 1. Instalacja i konfiguracja Windows Server 2016;
 2. Automatyzacja instalacji z wykorzystaniem obrazów i usługi WDS;
 3. Implementacja przestrzeni magazynowej i deduplikacji danych;
 4. Implementacja kontenerów w Windows Server 2016
 5. Wprowadzenie do edycji Nano Server;
 6. Włączenie i konfiguracja usług plikowych i wydruku w systemie Windows Server 2016;
 7. Optymalizacja usług serwera plików;
 8. Instalacja i konfiguracja usługi DHCP;
 9. Implementacja usługi rozwiązywania nazw DNS w środowisku Windows Client i Windows Server;
 10. Infrastruktura AD DS;
 11. Zarządzanie obiektami AD DS - konta użytkowników, komputerów, grupy;
 12. Automatyzacja administracji AD DS przy użyciu poleceń PowerShell;
 13. Implementacja zasad grupy;
 14. Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych;
 15. Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server (RADIUS);
 16. Konfiguracja szyfrowania i polityk audytu
 17. Implementacja zarządzania aktualizacjami przy użyciu roli serwerowej WSUS;
 18. Monitorowanie Windows Server 2016;
 19. Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii.

KOSZT

2.400  netto

CZAS

4 dni
w godzinach 9:00 - 16:00

MATERIAŁY

 Formularz zgłoszeniowy
 Konspekt szkolenia
Oświadczenie – zwolnienie z VAT
Regulamin szkoleń

WIĘCEJ INFORMACJI

Malgorzata Waliszewska
Tel.: +48 728 540 162
szkolenia@softinet.com.pl

NAJBLIŻSZE TERMINY

Sprawdź najbliższe szkolenia

Powiązane szkolenia

Administracja Windows Server 2019 (ONLINE) Koszt 2.000 /os | Czas: 4 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
Implementacja wirtualizacji na platformie Windows Server 2016 Koszt 1.800 /os | Czas: 3 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
Wdrażanie i administracja Microsoft Exchange Server 2016 Koszt 2.400 /os | Czas: 4 dni, w godzinach 9:00 - 16:00
Wdrażanie i administracja Microsoft Exchange Server 2016 (ONLINE) Koszt 2.000 /os | Czas: 4 dni, w godzinach 9:00 - 16:00